مرور رده

انیمه

در این بخش مبحث دوست داشتنی انیمه‌ معرفی و بررسی می‌شود.

فرشتگان مرگ

اولین برخورد ما با این انیمه‌ی فرشتگان مرگ، دیداری بدون‌مقدمه با چند کاراکتر مجنون در فضایی تاریک و پرتنش است. خون…