مرور رده

انیمه و انیمیشن

در این بخش به تمامی انیمه و انیمیشن هایی که از کودکی تا بزرگسالی به بالش ذهنمان منجر شدند؛ خواهیم پرداخت.

فرشتگان مرگ

اولین برخورد ما با این انیمه‌ی فرشتگان مرگ، دیداری بدون‌مقدمه با چند کاراکتر مجنون در فضایی تاریک و پرتنش است. خون…