عشق، شمشیری دولبه در دیستوپیا

معرفی پنج انیمه با محوریت عشقجمله سانتی‌مانتال و درعین حال دردناکی از پابلو نرودا می‌گوید "اگر هیچ چیز نتواند ما را از مرگ برهاند، لااقل عشق از زندگی نجات‌مان خواهد داد." که شاید در نگاه اول، رویایی، غیر واقعی و حتی لوس جلوه کند. ولی