مرور رده

ادبیات

در این دسته به ادبیات گمانه‌زن می‌پردازیم. ادبیات گمانه‌زن، شامل داستان نویسندگان ایرانی و خارجی، معرفی کتاب‌ها و مقالات ادبی و هر آنجه که خیال و گمانه را می پرورد.

جُمود

به سنه‌ی هشتصد و هشتاد و سه هجری قمری، طبیب نوپای خوش‌اقبالی بودم تازه به هرات فرود‌آمده. با استناد به

بازگشت

در اساطیر بابلی آمده که ایشتار عاشق تموز می‌شود، اما تموز می‌میرد. ایشتار برای بازگرداندن تموز به زندگی، به جهان