مرور برچسب

Made in Abyss

مید این ابیس

Made in Abyssهشدار: این مطلب حاوی اسپویل است.مدتی از دنیای انیمه فاصله گرفته­بودم تااین­که Made in Abyss به من معرفی شد. تعریفش را از افراد زیادی شنیده‌­بودم و بالاخره تن به دیدنش دادم. بعد از دیدن دو قسمت اول اثر