پادکست ری‌سرچ: عشق در دیستوپیا

عشق دردناکه. زجرآلوده. عشق می‌تونه با تمام بدی‌ها مبارزه کنه و همچنین تمام اون‌ها رو توی قلب آدمی بکاره. شاید بدترین چیزی که از عشق زاییده می‌شه، یأس باشه. ناامیدی. همونی که دستت رو می‌ذاره تو دست پوچی. همونی که هلت می‌ده توی خلأ. عشق آدمی

«گریستن آهنین» نوشتۀ سورن کریمی

جسد را که توی کیسه جنازه می‌تپاندند، ربات نالید؛ غژغژ کرد. پسرکی توی دل‌ و رودۀ چرک‌گرفتۀ ربات دست می‌برد و سعی در پیداکردن ایراد آن داشت. پسرک نابلدی بود. از ممنوعیت تولید ربات به‌علت «مشخص‌نبودن جنسیت» بیش از یک دهه می‌گذشت؛ متخصص و

«روایت زیرژانری که جنگل شد اما قد نکشید»

فانتزی شهری چیست و چه می‌تواند باشدپیش از هر چیزی این زیرژانر پرطرفدار فانتزی را معرفی می‌کنم و از نمونه‌های خوب و موفقش نام می‌برم تا بالاخره برسیم به ماجرای پتانسیل هدررفتۀ این زیرژانر و شناخت بدی که نسبت‌ به آن داریم.

آنجا که هنگام به‌دنیاآمدن قبرت را آماده می‌کنند

رنسانس مرگ یک رمان علمی‌تخیلیِ پادآرمان‌شهری است نوشته‌ی ضحی کاظمی‌. در این مطلب کتاب را معرفی می‌کنم، به ماهیتش می‌پردازم و صدالبته مزه هم می‌پرانم. جسته‌گریخته درباره‌ی اهمیت ادبیات گمانه‌زن نیز حرف‌هایی می‌زنم.