فرانکن‌وینی؛ ماجرای زنده‌کردن بهترین دوست

تا به حال کسی را از دست داده‌اید؟ کسی که دلتان بخواهد برش گردانید؟ تا به حال حیوان خانگیتان را از دست داده‌اید؟ انگار فرزندتان را از دست داده باشید؛ حسش مثل همان است.داستان انیمیشن فرانکن‌وینی همین است. فکر کنید پسرکی هست به اسم ویکتور

داستانی معطر به مرگ و زندگی

مدتی‌ست که زیاد از کتاب تهران تارین، سومین کتاب بهزاد قدیمی در ادبیات ژانری، می‌شنویم.تهران تارین سه داستان دارد، اما این‌جا منحصرا به داستان دوم آن می‌پردازیم. نفحات مرگ، داستانی که از گوشه‌وکنار آن بوی مرگ می‌آید. بوی جسد. بوی

تنها یک مشت برای دگرگون‌کردن جهان کافی‌ست

“One-Punch Man”در داستان‌هایی که تا به حال از ابر قهرمان‌ها خوانده‌ایم، همیشه یک نکته‌ی مهم به چشم می‌خورد. این‌که قهرمانِ قصه می‌خواهد دنیا را نجات بدهد و بدی‌ها را از جهان پاک کند. هر کدام به شکلی تلاش می‌کنند تا خودشان را ثابت کنند؛

حفره‌های تاریک لونا

قدم‌زنی در دنیای تخیلات هاین‌لاینحفره‌های تاریک لونا، کتابی شامل هفت داستان علمی-تخیلی است. خط زندگی، کشیک طولانی، تنگ ماهی، همۀ شما زامبی‌ها، حفره‌های تاریک لونا، آقایان بفرمایید بنشینید و نامناسب داستان‌های این کتاب