راز شهر فولاد

۴۰ سال پیش داستانی از ژول ورن تبدیل به فیلمی ویران‌شهری در چکسلواکی شدحکومت نظامی دائمی است. ماموران اطلاعاتی، سوار کالسکه‌های سیاه، گشت می‌زنند و غریبه‌ها را به زور سوار می‌کنند تا مدارک هویت‌ آن‌‌ها را بررسی کنند. افسرانی با