هریسون برجران

«هریسون برجران»، اثری از كورت ونه گاتسال ۲۰۸۱ بود و درنهایتش همه‌ی انسان‌ها برابر شده بودند. این برابری فقط در برابر خدا و قانون نبود، بلکه همه‌ی انسان‌ها از تمامی‌جهات یكسان بودند. هیچ‌كس از شخص دیگری باهوش‌تر نبود. هیچ‌كس از كس