بافتنی‌های مارگارت

دوست اولیویا مری‌ودر بافنده‌ای چیره‌دست بود و عاشق کمک به همسایگانش.در نتیجه وقتی اولیویا خواندن نامه‌ی نوه‌ی پسری‌اش را به پایان رساند، با صدای بلند خطاب به اتاق مطالعه‌ی خالی اعلام کرد: «بسیار خب، وقتشه که هدیه‌ای تدارک ببینم.» وارث