مرور برچسب

Neil Gaiman

کتاب گورستان

شناسنامه‌ی کتاب نام کتاب: کتاب گورستان – The Graveyard Bookنام نویسنده: نیل گیمن – Neil Gaimanسال انتشار: ۲۰۰۸ ناشرین کتاب در ایران: نشر پریان، به ترجمه‌ی فرزاد فربد.نشر افق، به ترجمه‌ی عبید آشتیانی. معرفی نویسنده