مرور برچسب

city

«روایت زیرژانری که جنگل شد اما قد نکشید»

فانتزی شهری چیست و چه می‌تواند باشدپیش از هر چیزی این زیرژانر پرطرفدار فانتزی را معرفی می‌کنم و از نمونه‌های خوب و موفقش نام می‌برم تا بالاخره برسیم به ماجرای پتانسیل هدررفتۀ این زیرژانر و شناخت بدی که نسبت‌ به آن داریم.