ادبیات گمانه‌زن دست ابر‌قهرمانان

ابرقهرمانانآنها پرواز می‌کنند. از دیوار راست بالا می‌روند و بین آسمان‌خراش‌ها تاب می‌خورند و با چشم‌هایشان اشعۀ لیزر شلیک می‌کنند. صخره‌ای را بالای سرشان می‌برند و در یک چشم به هم زدن کیلومترها جا‌به‌جا می‌شوند. در زمان‌های عادی