ربات آدمکش یا قاتل فلزی از بند رهاشده!

دکتر منساه گفت: «خیلی از آدم‌ها چنین چیزی رو درک نمی‌کنن. اکثر ما فکر می‌کنیم چون سازه‌ها و ربات‌ها شبیه انسان‌ها هستند، هدف نهاییشون هم اینه که به انسان تبدیل بشن.سلام انسان‌ها، من ربات قاتل هستم، احتمالا اولین ربات قاتلی که محبوب دل

همه کاری که باید بکنی، کشتن است

چیزهایی که ما خواستار انجام دادنشان هستیم یک چیز هستند و کارهایی که قادر به انجامشان هستیم یک چیز دیگر. وقتی که این دو باهم منطبق نباشند، باید کدام راه را برای جستجوی خوشبختی در نظر بگیریم؟«همه کاری که باید بکنی کشتن است» یک لایت ناول،

انسان برای انسان

"چطور می‌شد از این جهان خواست که این راه مداوا رو فراموش کنه و دوباره به همون روزهای سیاه برگرده؟ راه برگشتی در کار نبود. هر چقدرم که مردم در مورد وجود شما عذاب وجدان پیدا می‌کردن، نگرانی اصلی‌شون این بود که بچه‌ها، نامزدا، والدین و