یک نامه‌ی عاشقانه

سلام. حالت خوب است عزیزم؟ آنجا هوا چطور است؟ اینجا سرد است، دوباره سرد شده است. هزار سال است که سرد می‌شود. توی تخت خوابم،‌ دراز کشیده بودم که دوباره یادت افتادم. نمی‌دانم چرا یک دفعه سرد شد، عین مرگ که یک هو آمده باشد سراغم، غم آمد. عین

نویسندگی در ادبیات گمانه‌زن

این مقاله بخشی از طرح تم هاین‌لاین است. آکادمی فانتزی طی این طرح به بررسی مختصر برخی آثار «رابرت آنسون هاین‌لاین» (نویسنده‌ی بزرگ علمی‌تخیلی و یکی از سه غول بزرگ علمی‌تخیلی) خواهد پرداخت. برای آشنایی بیشتر با این طرح از صفحه‌ی مخصوص آن…

«کفایت و مجازات»

تو چپ‌دست نبودی اما تمام این هشت سال را با همین دست چکش زده‌ای.همیشه یک‌جور شروع می‌شود: ساعت سه صبح، روز پنجم آذر ماه، می‌روی زیر زمین شلوغتان و چکش گنده‌ی سر نقره‌ای‌ات را پیدا می‌کنی. کنارش یک میخ گذاشته‌ای،‌

«یک مَردِ مُرده»

یک مرد مردهداستان کوتاهژانر وحشتعصری سرد و زمستانی بود که به خودم آمدم در میانه‌ی جنگل انبوه ماشین‌ها، بی‌هدف. هیبت ژولیده‌ی کوتوله‌ای که آستینم را به شدت می‌کشید با صدای منحوسش انگار زوزه کشید:«یه کمکی به من بکن... داری یه…