مرور برچسب

کریتوس

پرسه‌ای در ستایش قصه‌ها

خدای جنگ داستان ساده‌ای دارد. مادری می‌میرد و قهرمان بازی‌های این سری، یعنی کریتوس، به همراه تنها پسرش، آتریوس، راهی پویشی کمپل‌وار می‌شوند تا خاکستر مادر را از فراز بلندترین کوه نه جهان به پایین پخش کنند. تمامی بازی کم‌وبیش شرح این پویش و