مرور برچسب

کتاب گورستان

کتاب گورستان

شناسنامه‌ی کتابنام کتاب: کتاب گورستان – The Graveyard Bookنام نویسنده: نیل گیمن – Neil Gaimanسال انتشار: ۲۰۰۸ناشرین کتاب در ایران:نشر پریان، به ترجمه‌ی فرزاد فربد.نشر افق، به ترجمه‌ی عبید آشتیانی.معرفی نویسنده