مرور برچسب

کتاب آزاتوث

آزاتوث

کتاب آزاتوث، کلام آزاتوث، احادیث‌الجنون یا نهج‌الجنون یکی از کتاب‌های بسیار مشهور دنیای خفیه، البته بیشتر در نزد جادوگران و ساحره‌هاست.