مرور برچسب

کاپالدی

Deep Breath- یک شروع موفق

این اپیزود در حین اینکه ادامه‌ای وفادار به آنچه در دکتر هو شاهدش بودیم می‌باشد، قدرت جذب مخاطبان جدید را به سمت خود را هم دارد. Deep Breath موفق می‌شود بحران شخصیتی دکتر را پس از احیای دوباره‌اش به بهترین شکل ممکن مطرح کند و به آن معنی…