مرور برچسب

ژانر وحشت

«یک مَردِ مُرده»

یک مرد مردهداستان کوتاهژانر وحشتعصری سرد و زمستانی بود که به خودم آمدم در میانه‌ی جنگل انبوه ماشین‌ها، بی‌هدف. هیبت ژولیده‌ی کوتوله‌ای که آستینم را به شدت می‌کشید با صدای منحوسش انگار زوزه کشید:«یه کمکی به من بکن... داری یه…