مرور برچسب

هرگز رهایم نکن

انسان برای انسان

"چطور می‌شد از این جهان خواست که این راه مداوا رو فراموش کنه و دوباره به همون روزهای سیاه برگرده؟ راه برگشتی در کار نبود. هر چقدرم که مردم در مورد وجود شما عذاب وجدان پیدا می‌کردن، نگرانی اصلی‌شون این بود که بچه‌ها، نامزدا، والدین و