مرور برچسب

نویسنده

“تلماسه، داستانی با بوی خاک”

انتظار موعودتلماسه نام یک سری شش‌تایی رمان علمی‌تخیلی، اثر فرانک هربرت، نویسنده‌ی آمریکایی است. هر شش جلد مجموعه در عین ارتباط داستانی، پلاتی مجزا و مستقل دارند. به طوری که شما اگر فقط جلد اول را بخوانید، در هاله‌ای از ابهام فرو