مرور برچسب

نابودی کسی که تازه از خواب بیدار شده بود

چراغ‌های تاریک، شهر بی‌نور؛ راهنمای مطالعه‌ “نابودی کسی که تازه از خواب بیدار شده بود”…

می‌گویند کهکشان آن‌قدر بزرگ است که اگر راهنمای مسافران کهکشان برای اتواستاپ‌زن‌ها را همراه نداشته باشید، به‌راحتی در پهنه‌ی بی‌انتهای آن راه گم می‌کنید؛ اما نه شما مسافران عزیز اتواستاپ‌زن کهکشان لایتناهی هستید و نه راقم این سطور قصد