مرور برچسب

میرا

میرا

اثر کریستوفر فرانکبرگردان از لیلی گلستانانتشارات: بازتاب نگارکریستوفر فرانک نویسنده‌، فیلنامه‌نویس و کارگردان فرانسوی متولد انگلستان بود که در سال ۱۹۶۷ جایزه‌ی پریکس هرمس را برای رمان میرا  برنده شد. لیلی گلستان از این