مرور برچسب

مکسی کالفیلد

عشق، مفهومی برآمده از عمق دیستوپیا

عشق، مفهوم عجیبیـست. منکران زیادی دارد که باز آنها هم به ناچار و غافلانه غرق عشق و عاشقی‌های فاجعه‌بار می‌شوند. گریزی از عشق نیست. حتی اگر کافرش باشی!اگر بخواهیم دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم، عشق چیزی فراتر از این حرف‌هاست.