مرور برچسب

موریارتی

حضور در قلب جنایت نه از منظر مجرم، بلکه مشاور جنایت

انیمه‌ی Moriarty the Patriot از مانگایی به همین نام اثر ریوسوکی تاکیوچیه ساخته شده است. از دیگر آثار این مانگاکا می‌توان به All You Need is Kill اشاره کرد. این انیمه از دیدنی‌ترین انیمه های فصلی سال ۲۰۲۰ بوده و فصل دوم آن به تازگی شروع به