مرور برچسب

معرفی

همه کاری که باید بکنی، کشتن است

چیزهایی که ما خواستار انجام دادنشان هستیم یک چیز هستند و کارهایی که قادر به انجامشان هستیم یک چیز دیگر. وقتی که این دو باهم منطبق نباشند، باید کدام راه را برای جستجوی خوشبختی در نظر بگیریم؟«همه کاری که باید بکنی کشتن است» یک لایت ناول،

عشق، نفرت و اره برقی

نام اثر: Chainsaw Manنویسنده و طراح: تاتسوکی فوجیموتوانتشارات: Vizهشدار: در این مطلب بخش‌هایی از چپتر نخست این مانگا برایتان فاش خواهد شد، هرچند که صورت کوتاه‌تر آن در خلاصه‌ی داستان رسمیِ مانگا آمده است.«من