مرور برچسب

معرفی انیمه

عشق نامعمول در پرتگاه ابیس

Mede in abyss, dawn of the deep soul مخلوق مغاک، شفق روح ژرف مخلوق مغاک (Made in abyss) روایتی خطیست با فلش‌بک‌ها و سایداستوری‌های متعدد همراه با کاراکترها، سیر وقایع، بن‌مایه و قصه‌ی پیچیده؛ درست مانند پوسته‌ی مغاک. لایه‌لایه و

فرشتگان مرگ

اولین برخورد ما با این انیمه‌ی فرشتگان مرگ، دیداری بدون‌مقدمه با چند کاراکتر مجنون در فضایی تاریک و پرتنش است. خون است که به در و دیوار پاشیده و بوی نعش است که در هوا پخش شده. فرشتگان مرگ داستانی هراسناک روانشناختی و ماجراجویانه دارد با…