مرور برچسب

محمد سرابی

راز شهر فولاد

۴۰ سال پیش داستانی از ژول ورن تبدیل به فیلمی ویران‌شهری در چکسلواکی شدحکومت نظامی دائمی است. ماموران اطلاعاتی، سوار کالسکه‌های سیاه، گشت می‌زنند و غریبه‌ها را به زور سوار می‌کنند تا مدارک هویت‌ آن‌‌ها را بررسی کنند. افسرانی با