مرور برچسب

ما و را

حکایت ما و را؛ در دفاع از ادبیات سخت و داستان‌های غریب

اعتراف می‌کنم اولین باری که ما و را را برای مطالعه برداشتم تنها یک فصل پیش رفتم. به­ نظرم رسید نویسنده میل ندارد برایم داستانی تعریف کند و همین باعث شد بلافاصله بی‌خیال ادامه داستان شوم و تصمیم گرفتم یک بار دیگر داستانی آشناتر را مطالعه