مرور برچسب

لیلا باقری

نگاهی به کتاب پیراهنی بر آب

یک جایی در بوستان، سعدی می‌گوید: «تو را با حق آن آشنایی دهد ... که از دست خویشت رهایی دهد»بگذارید سرتان را درد نیاورم و همین اول حرف آخر را بگویم. پیراهنی بر آب، نوشته‌ی خانم لیلا باقری، همه‌اش شرح همین بیت است. یک مسیر عرفانی که ابتدا