مرور برچسب

فیلم

شانگ چی و افسانه‌ی ده‌ حلقه

خانه‌ی اژدهای پنهاندوره‌ی اول جهان سینمایی مارول با جنگ آخرالزمانی انتقام‌جویان با تانوس به پایان رسید. دوره‌ای که خشت اولش را مرد آهنین گذاشت و در نهایت به دنیای وسیع و پهناور ابرقهرمانان ختم شد. در این دوره تعدادی از انتقام‌جویان

دُغُک!

فیلم دانمارکی Druk (که به زبان دانمارکی دُغُک خوانده می‌شود و به معنای زیاده‌نوشی‌ست) به کارگردانی توماس وینتربرگ است که به انگلیسی نام Another Round (یک پیک دیگر) برایش برگزیده‌اند. دغک با نقل‌قولی از فیلسوف معروف کی‌یر کگور آغاز می‌شود.