مرور برچسب

فرید کرمی

فرید کرمی با رویداد Heroes Reborn راهی مارول می‌شود

انتشارات مارول در ماه مِی از رویداد جدیدی به اسم Heroes Reborn رونمایی کرد که در آن، قدرتمندترین قهرمانان زمین اسکادران سوپریم هستند و به‌­جای انتقام‌جویانی که هیچ­وقت در این دنیای جدید تشکیل نشده است، از زمین مقابل تهدیدات بزرگ و کوچک