مرور برچسب

علمی تخیلی

آنجا که هنگام به‌دنیاآمدن قبرت را آماده می‌کنند

رنسانس مرگ یک رمان علمی‌تخیلیِ پادآرمان‌شهری است نوشته‌ی ضحی کاظمی‌. در این مطلب کتاب را معرفی می‌کنم، به ماهیتش می‌پردازم و صدالبته مزه هم می‌پرانم. جسته‌گریخته درباره‌ی اهمیت ادبیات گمانه‌زن نیز حرف‌هایی می‌زنم.

نویسندگی در ادبیات گمانه‌زن

این مقاله بخشی از طرح تم هاین‌لاین است. آکادمی فانتزی طی این طرح به بررسی مختصر برخی آثار «رابرت آنسون هاین‌لاین» (نویسنده‌ی بزرگ علمی‌تخیلی و یکی از سه غول بزرگ علمی‌تخیلی) خواهد پرداخت. برای آشنایی بیشتر با این طرح از صفحه‌ی مخصوص آن…

بیلی‌پیل‌گریم در جبر زمان و چیزهایی مثل این…

شاید شما هم مثل من اولین باری که با اسم کتاب سلاخ خانه شماره 5 مواجه می‌شوید، فکر کنید که کتاب در مورد یک کشتارگاه و چند قصاب و وقایعی است که در آن می‌گذرد، به هر حال همه می‌دانیم که این سلاخ خانه به عنوان یک پناهگاه برای نمردن بیلی…