مرور برچسب

علمی-تخیلی

حفره‌های تاریک لونا

قدم‌زنی در دنیای تخیلات هاین‌لاینحفره‌های تاریک لونا، کتابی شامل هفت داستان علمی-تخیلی است. خط زندگی، کشیک طولانی، تنگ ماهی، همۀ شما زامبی‌ها، حفره‌های تاریک لونا، آقایان بفرمایید بنشینید و نامناسب داستان‌های این کتاب