مرور برچسب

سینما

شانگ چی و افسانه‌ی ده‌ حلقه

خانه‌ی اژدهای پنهاندوره‌ی اول جهان سینمایی مارول با جنگ آخرالزمانی انتقام‌جویان با تانوس به پایان رسید. دوره‌ای که خشت اولش را مرد آهنین گذاشت و در نهایت به دنیای وسیع و پهناور ابرقهرمانان ختم شد. در این دوره تعدادی از انتقام‌جویان

آیا میتوان انتظار فیلمی در ژانر وحشت از دیزنی و دنیای سینمایی مارول‌ا‌ش داشت؟

اگر به روزهای اول دنیای سینمایی مارول نگاه کنید، متوجه جدیت خاصی در جزییات می‌شوید. بیایید به عنوان مثال به اولین فیلم Iron Man نگاهی بیاندازیم. در این فیلم ما به وضوح شاهد خون، خشونت از نوع دنیای واقعی، روابط جنسی و