مرور برچسب

ساکن برج بلند

برجی به بلندای خورشید؛ ساکن برج بلند، رمانی از جهان موازی با موضوعاتی جذاب

در اوایل سال 98 بود که با سریال جدیدی آشنا شدم. اسم سریال مردی در راس قلعه یا the man in the high castle  بود. با تیتراژ آغازین سریال به طور کامل جذبش شدم. تیتراژ دنیایی را به تصویر می‌کشید که فاتحان آن را بعد از جنگ تقسیم کرده‌اند و مردم