مرور برچسب

زنی به نام راکل

روایت «یاشین آزادبیگی» از دنیای ترجمه بعد از چاپ «زنی به نام راکل»

دیستوپیا؛ حقیقت داردمترجم ادبیات غرب در گفت‌وگو با دیستوپین:ممیزی‌ها مترجم را دلسرد می‌کندنویسندگی آن است که اول به فکر درآمد دیگری باشی«یاشین آزادبیگی»، با «زنی به نام راکل» جدیدترین کارش را روانه بازار کتاب کرد تا این روزها