مرور برچسب

دیسندر

جستجویی در میان کهکشان حلبی

نام اثر: Descenderنویسنده: جف لمیرطراح: داستین نویِنانتشارات: Image روزگاری صلح در میان کهکشان به یک تارِ مو بند بود. موجودات زنده مشغول فعالیت‌های خود بودند و ربات‌ها نیز در کنار آن‌ها زندگی می‌کردند و سعی داشتند تا به‌­درستی