مرور برچسب

دکتر دووم

سرگذشت پادشاهی که کولی بود

نام اثر: Books of Doom نویسنده: اد بروبیکر طراح: پابلو ریموندی انتشارات: Marvel هشدار: در این مطلب جهت آشنایی بیشتر با دکتر دووم، نیمچه سرگذشتی از او بیان شده که بخشی از آن به کمیک مورد بحث یا همان Books of Doom تعلق دارد. به همین…