مرور برچسب

جُمود

جُمود

به سنه‌ی هشتصد و هشتاد و سه هجری قمری، طبیب نوپای خوش‌اقبالی بودم تازه به هرات فرود‌آمده. با استناد به نامه‌نگاری‌های استادم حکیم رزق‌الثانی، مواجب‌بگیرِ دربار سلطان بایقرا و حکیم‌الحکمایش، صحت‌الزمان شدم. اینک اما مخلوق نگون‌بختی هستم، در