مرور برچسب

جنگ ستارگان

چشم‌انداز ژاپنی‌ها از جنگ ستارگان

چشم‌انداز جنگ ستارگان (Star Wars: Visions) در یک کلام انیمه‌ای‌ست که می‌تواند هم برای هواداران قدیمی جذاب باشد و هم اشخاصی (مثل من!) که در برابر جنگ ستارگان مقاومت می‌کنند. در این مقاله به معرفی و بررسی این آنتالوژی می‌پردازم.اصلاً

کتاب سیث؛ فرازهایی از یادداشت‌های سارزوس سین

تبعید و قدوم / سال اول تبعید (ماه ۳ و ۴) من از نژاد سیث نیستم، خون ایشان در رگ‌های من جاری نیست و بااین­‌حال، وقتی قدم بر خاک سرزمین این مردمان وحشی و غیرمتمدن گذاشتیم، «نیرو» ما را به سروران ایشان بدل کرد؛ زیرا که به‌واقع مردمانی که