مرور برچسب

ایمیج

میراث پدران

نام اثر: گاد کانتری (God Country #1-#6)نویسنده: دانی کیتسطراح: جف شاوانتشارات: Imageهشدار: این مطلب حاوی اسپویلرهایی جزئی است.دانی کیتس از جدید‌ترین استعدادهای کشف شده در عرصه‌ی کمیک است که خصوصا در دو-سه سال اخیر نامش با سری کمیک‌های