مرور برچسب

انیمیشن

مید این ابیس

Made in Abyssهشدار: این مطلب حاوی اسپویل است.مدتی از دنیای انیمه فاصله گرفته­بودم تااین­که Made in Abyss به من معرفی شد. تعریفش را از افراد زیادی شنیده‌­بودم و بالاخره تن به دیدنش دادم. بعد از دیدن دو قسمت اول اثر

مری و مکس

معمولا انیمیشن‌های خمیری یا عروسکی و استاپ موشن زیاد با مذاقم سازگار نیستند.  ( قضیه صرفا سلیقه‌ایست).اما هراز‌گاهی یکی از همین انیمیشن‌ها چنان بی‌نظیر از آب در می‌آید که من نیز از تماشایشان لذت می‌برم. مری و مکس انیمیشن خمیری سورئالیست…