مرور برچسب

انیمه

مید این ابیس

Made in Abyss هشدار: این مطلب حاوی اسپویل است. مدتی از دنیای انیمه فاصله گرفته­بودم تااین­که Made in Abyss به من معرفی شد. تعریفش را از افراد زیادی شنیده‌­بودم و بالاخره تن به دیدنش دادم. بعد از دیدن دو قسمت اول اثر

کسلوانیا

۲۰۱۷ - تاامروز (برای فصل چهارم تمدید شد) خالق: وارن الیس براساس سری بازی‌های کسلوانیا از کمپانی کونامی شامل سه فصل و ۲۲ قسمت (درمجموع) همان‌طور که اول گفته شد، سپری کردن شبی طولانی با هیجان حتما ترکیبی جذاب خواهدبود، چرا

دفترچه مرگ

تجربه‌ی خدایی (هشدار... متن حاوی اسپویل) چشمت را ببند. تصور کن دفترچه‌ای داری که می‌توانی با آن هر کسی را بکشی. فقط کافی است چهره‌اش را به یاد بیاوری و همزمان اسمش را داخل دفترچه بنویسی تا چهل ثانیه بعد بر اثر حمله‌ی قلبی بمیرد.

فرشتگان مرگ

اولین برخورد ما با این انیمه‌ی فرشتگان مرگ، دیداری بدون‌مقدمه با چند کاراکتر مجنون در فضایی تاریک و پرتنش است. خون است که به در و دیوار پاشیده و بوی نعش است که در هوا پخش شده. فرشتگان مرگ داستانی هراسناک روانشناختی و ماجراجویانه دارد با…