مرور برچسب

انیمه spy x family

داستان جنجالی یک خانواده | Spy X Family

صرف نظر از اینکه مخاطبی پنج ساله باشید یا بزرگسالی پا‌به‌سن‌گذاشته، از شما  چند دقیقه‌ای می‌خواهم تا تصویر ذهنی‌ای که از خانواده‌ی ایده‌آلتان متصورید را به بنده قرض دهید. می‌خواهم که از خودتان بپرسید آینده‌ی خود را همراه چه کسانی می‌خواهید