مرور برچسب

انقراض

امید، آخرین بازمانده

اسمش «امید» است،او آخرین بازمانده‌ی جمعیتِ درناهای سیبری‌ست.شما این عبارت را یک دور توی ذهنتان مرور کنید و به احساساتی که در شما برمی‌انگیزد فکر کنید. برای من معجونی است از عشق، اندوه و ناامیدی.بله ناامیدی!اسمش امید