مرور برچسب

اقتباس

نیروهای اهریمنی اقتباس‌ناپذیرش

«نیروی اهریمنی‌اش» مجموعه‌ای فانتزی است به قلم فیلیپ پولمن. در سال ۲۰۰۷ فیلم سینمایی‌ای از جلد اول این مجموعه ساخته شد؛ که اقتباس ناموفقی بود. دومین اقتباس از این مجموعه سریالی‌ست که ۲۰۱۹ پخش شد. در این مقاله به بررسی موفق یا ناموفق‌ بودن