مرور برچسب

استیو نایلز

معرفی کمیک: Thirty Days of Night

شهر بارو در ایالت آلاسکا که این روزها آن را با نام یوتکیاجویک نیز یاد می‌کنند، مکان عجیبی است. درحالی­که همگان آلاسکا را به‌خاطر هوای سرد، بومی‌ها و یا منابع باارزشش می‌شناسند، بارو دیوانگان دیگری برای خود دارد. فکر کنید شهری وجود داشته…